PROGRAMACIÓNS

PROGRAMACIÓNS CURSO 2023 – 2024

ADMINISTRACION

COMERCIO

ESO

BACH

ORIENTACIÓN

ORDINARIO

ADULTOS

ORDINARIO

ADULTOS

CS ADMINISTRACIÓN E FINANZASCS ADMINISTRACIÓN E FINANZASCS COMERCIO INTERNACIONALCM COMERCIALIZACIÓN DE PRODUTOS ALIMENTARIOS1º ESO1º BACHPLAN DE ORIENTACIÓN E ACCIÓN TITORIAL E PROGRAMACIÓN PT
CM XESTIÓN ADMINISTRATIVACM XESTIÓN ADMINISTRATIVACS XESTIÓN DE VENDASTRANSP. E LOXÍSTICA2º ESO2º BACH 
CS ASISTENCIA Á DIRECCIÓN CM ACTIVIDADES COMERCIAIS 3º ESO  
  1º CB SERVIZOS COMERCIAIS 4º ESO  
  2º CB SERVIZOS COMERCIAIS