ORIENTACIÓN

Orientadoras

Berdeal Fernández, Anaorientacion.ies.luis.seoane@edu.xunta.gal 
Crespo Boullosa, María del Pilarorientacion.ies.luis.seoane@edu.xunta.galXefa de Departamento

Pedagoxía Terapéutica

Martín Moreira, Cristinamartinmoreira@edu.xunta.gal 
López Lago, Pilarpilarlago@edu.xunta.gal