TRANSPORTE

TARXETA XENTE NOVA PARA O TRANSPORTE

As vantaxes da tarifa Xente nova aplicanse ás viaxes interurbanas dos menores de 21 anos EN TODA GALICIA. Así, os menores de 21 anos poden viaxar gratis no transporte público interurbano que depende da Xunta de Galicia, calquera que sexa a súa orixe e destino.

RUTAS DE TRANSPORTE

O transporte inicia o servizo o primeiro día de clase cos horarios similares a cursos anteriores

RUTA MOURENTE

RUTA CENTRO

RUTA CAMPOLAMEIRO

RUTA VERDUCIDO

RUTA SALGUEIRAL/TOMBO/QUINTEIRO