IES Luís Seoane

Rúa Luxemburgo Nº 1
36162, Monte Porreiro, Pontevedra
986857700
ies.luis.seoane@edu.xunta.gal

sobre o ies luis seoane

Normativa interna

Normas de orde e funcionamento do centro

Plan Xeral de Atención á Diversidade

Plan de Acción Titorial

  • Para ESO
  • Para Bacharelato

Plan de Acollida do IES Luis Seoane

Protocolo Xeral de Prevención, Detección e Tratamento do Acoso Escolar e Ciberacoso