TECNOLOXÍA

Profesorado

Iglesias Moreira, Andrea andreaiglesiasmoreira@edu.xunta.gal 
Malvar Cortizo, Antonio Fernandofermalvar@edu.xunta.galXefe de Departamento
Omil Villaverde, María Dolores omil@edu.xunta.gal 
Sampayo Guzmán, Juan Sebastiánjsampayog@edu.xunta.gal