sobre a matrícula

MATRÍCULA CURSO 2024-2025

O alumnado dende 3º da ESO e no resto de ensinanzas ata a idade de 27, ambos incluídos, deben realizar o ingreso de 1,12€ correspondentes ao seguro escolar.

O ingreso farase na conta ES51 2080 5478 8830 4010 2812 e achegarase o xustificante xunto coa matrícula ou, no caso de ciclos, durante a primeira semana de clase.

NON SERÁ NECESARIO O BOLETÍN DE CUALIFICACIÓNS PARA REALIZAR OS TRÁMITES DE MATRÍCULA.

DESCARGA IMPRESOS ESO – BACHARELATO

1º ESO

2º ESO

3º ESO

4º ESO

1º BACH

2º BACH

IES Luis Seoane

Impreso de Reserva e Admisión ESO - BACHARELATO

Impresos de solicitude de praza ciclos

CICLO MEDIO E SUPERIOR ORDINARIO

-MATRÍCULA PARA 1º CURSO 

-MATRÍCULA PARA 2º CURSO

  • ANEXO I (empregar só para admisión ao segundo curso do réxime ordinario)

CICLO MEDIO E SUPERIOR ADULTOS

  • ANEXO II (empregar só para a matrícula  de matrícula en módulos con prazas liberadas)
  • FORMULARIO FCT (empregar só para FCT e/ou proxecto integrado)