BIOLOXÍA E XEOLOXÍA

Profesorado

García Feal, Albaalba_feal@edu.xunta.gal 
Mosquera Fraga, Silvasilvifraga0711@gmail.com 
Panadero Fontán, Isabelisapan@edu.xunta.galXefa do Departamento