MATEMÁTICAS

Profesorado

Cerdeira Corujo, Miguel miguelcerdeira@edu.xunta.gal 
Castiñeira Portela, Lauralcastinp@edu.xunta.galXefa de Departamento 
Gargallo Rey, Lucíalgargallo@edu.xunta.galSecretaria
Pazos Garrido, María Lucíaluciap@edu.xunta.gal 
Peliquín Testa, Arielaariela@edu.xunta.galXefa de Estudos
Sieiro Bugallo, Manuelmanuel.sieiro@edu.xunta.gal