IES Luís Seoane

Rúa Luxemburgo Nº-1
36162, Monte Porreiro, Pontevedra
986857700
ies.luis.seoane@edu.xunta.es

SOBRE O IES LUÍS SEOANE

Equipo directivo

DIRECTOR

 • CARLOS GARCÍA FERNÁNDEZ     carlos63@edu.xunta.gal 

VICEDIRECTORA

 • MARÍA XOSÉ DOURADO CAMPOS    douradocampos@edu.xunta.gal

SECRETARIA

 • LUCÍA GARGALLO REY      lgargallo@edu.xunta.gal  

XEFA DE ESTUDOS   

 • ARIELA PELIQUÍN TESTA      ariela@edu.xunta.gal

XEFE DE ESTUDOS DE ADULTOS

 • JOAQUÍN PECE MONTENEGRO      pece@edu.xunta.gal

SOBRE O IES LUIS SEOANE

CONSELLO ESCOLAR

REPRESENTANTES EQUIPO DIRECTIVO

 • CARLOS GARCÍA FERNÁNDEZ
 • JOAQUÍN PECE MONTENEGRO
 • ARIELA PELIQUÍN TESTA

REPRESENTANTES PROFESORADO

 • MERCEDES PINTOS ESTÉVEZ
 • SILVIA MOSQUERA FRAGA  
 • SILVIA ABOY GONZÁLEZ
 • HENAR DÍAZ REY
 • FERNANDO MALVAR CORTIZO  
 • JORGE GOLDAR DIEGUEZ

REPRESENTANTES NAIS-PAIS

 • DIANA DOPAZO AÑÓN
 • LORENA BARROS PRESAS

REPRESENTANTE ANPA

 • Mª JESÚS MOREIRA MONTES

REPRESENTANTES  DO ALUMNADO

 • SABELA QUINTANA DOPAZO
 • LÍA VIDAL SANTOMÉ
 • DIEGO GOLPE CHAMADOIRA

 REPRESENTANTE PERSOAL NON DOCENTE

 • FRANCISCO JAVIER SERRANO FERNÁNDEZ

REPRESENTANTE DO CONCELLO

 • SILVIA CRESPO TOBÍO

SECRETARIA

 • LUCÍA GARGALLO REY