IES Luís Seoane

Rúa Luxemburgo Nº 1
36162, Monte Porreiro, Pontevedra
986857700
ies.luis.seoane@edu.xunta.gal

Lembramos a todas as familias que para autorizar a recollida dun/ha menor por unha persoa diferente do pai, nai ou titor/a legal, débese entregar previamente en Conserxería o formulario de autorización indicando nome completo e DNI das persoas autorizadas.

Sen este documento, o persoal de Conserxería non pode permitir ao/á menor abandonar o centro.

O formulario está á vosa disposición na páxina web do centro, na sección Información Curso 23/24, e na propia Conserxería.

Agradecemos a vosa compresión e colaboración.

ENLACE DESCARGA FORMULARIO