Correos electrónicos das titorías

Blanco Carballo, Beatrizbblancocarballo@gmail.com1A
Cerdeira Corujo, Miguelmiguelcerdeira@edu.xunta.gal1B
Dapena Reboreda, Claraclaradapena3@gmail.com1C
Alvarellos Pérez, Anaana.alvarellos@edu.xunta.gal2A
Suárez Baltasar, María Doloresmariadoloressuarezbaltasar@edu.xunta.gal2B
Goce Veiga, Martínmargovei@edu.xunta.gal2C
Fernández Pombar, Pablopfpombar@edu.xunta.gal2D
García Feal, Albaies.luis.seoane@edu.xunta.gal 3A
Rodríguez Reino, Pilarmariadelpilar.rodriguez@edu.xunta.gal3B
Domínguez Garrido, Lucíaluciadominguez@edu.xunta.gal3C
Silva Rodríguez, María del Carmencarmensilva@edu.xunta.gal3D
Sieiro Bugallo, Manuelmsb.matematicas@gmail.com4A
Goicoa Villagrasa, Xoanaxoanagoicoa@edu.xunta.gal4B
Taboada Solla, Martamartaeducacionfisica@gmail.com4C
Malvar Cortizo, Antonio Fernandofermalvar@edu.xunta.gal4D
Oubiña Vázquez, Marielmarielcorvillon@edu.xunta.galBAC1A
González López, Ángelaangela.gonzalez@edu.xunta.galBAC1B
Costas García, Vanesavanesacostas@edu.xunta.galBAC2A
Domínguez Mato, Albertoalbertodominguezmato@edu.xunta.galBAC2B
Alvariño Méndez, Mª Vanessavanesa.ies.seoane@gmail.comCI1
Torres Balboa, Consuelochetobal@edu.xunta.galCI2
Morgade Valcárcel, Iriairiamorgade.educacion@gmail.comDUA1
Loureiro Cota, Lucíalucia.loureiro.cota@edu.xunta.galDUA2
Vázquez Pereiro, Mercedesmvpereiro@edu.xunta.galFPB1
Vázquez Souto, María Carmencomerdigitalinternacional@gmail.comFPB2
Solla Romero, Manuela del Rosariomsollaromero@edu.xunta.galTLdA
Piñeiro Torres, Blancabpineiro@edu.xunta.galXV1
Bugallo Sarmiento, Carlos Albertoalberto.sarmiento@edu.xunta.galXV2
Montenegro Moldes, Marinamarina.montenegro@edu.xunta.galAC1
Gil Fernández, Anaanagfvd@edu.xunta.galAC2
Lomba Alonso, Maria Josémj.lombaalonso@edu.xunta.galAD1
Limeres Arias, Ana Maríaprofeanalimeres@gmail.comAD2
Córdoba Barcala, Mª Jesúsmcbarcala@edu.xunta.galAF1
Pintos Estévez, María de las Mercedesmercedespintosestevezseoane@gmail.comAF2
Aboy Gonzalez, Silviasilviaaboy@edu.xunta.galXA1
Rodríguez Fernández, María Josefaprof.mariarodriguezfernandez@gmail.comXA2
Morgade Valcárcel, Iriairiamorgade.educacion@gmail.comDUA1
Loureiro Cota, Lucíalucia.loureiro.cota@edu.xunta.galDUA2
Solla Romero, Manuela del Rosariomsollaromero@edu.xunta.galTLdA
González Area, Luisa Agustinasitina@edu.xunta.galXAdA
González Martínez, María Ritamariarita.gonzalez@edu.xunta.galXAdB
Costas Pajariño, María Cristinamaria.cristinacostas@edu.xunta.esAFdA
Rodríguez García, Ana Belénanbelgarcia@edu.xunta.galAFdB