Lingua Galega e Literatura

Profesorado

Domínguez Garrido, Lucía luciadominguez@edu.xunta.gal 
Dourado Campos, María Xosédouradocampos@edu.xunta.galXefa de departamento
Oubiña Vázquez, Mariel marielcorvillon@edu.xunta.gal 
Suárez Baltasar, María Doloresmariadoloressuarezbaltasar@edu.xunta.gal