IES Luís Seoane

Rúa Luxemburgo Nº 1
36162, Monte Porreiro, Pontevedra
986857700
ies.luis.seoane@edu.xunta.gal

ERASMUS + EDUCACIÓN SUPERIOR

FORMACIÓN PROFESIONAL

Desde o 2020-21, o IES obtén a Renovación da acreditación Erasmus para o ámbito da educación superior (ERASMUS 131) o que permite que o alumnado de ciclos superiores realice a FCT -así como intercambios formativos de profesorado- no ámbito da UE.

Ademáis, o centro participa nos seguintes consorcios:

  • Ría de Pontevedra (Bueu), para a FCT de ciclos medios.
  • Depopracticum (coordinado pola Deputación de Pontevedra): mobilidades de catro a seis meses para alumnado titulado de ciclos medios
  • Comercio Internacional (Porriño): mobilidades de profesorado na UE e tamén para terceiros países
  • Consorcio co IES Chan do Monte (Marín)
erasmus luis seoane fp

COORDINADOR

Modesto Rozas Lozano

Telf. 986857860

progeuropeos@gmail.com

carta eche

dECLARACIÓN POLÍTICA ERASMUS