MATRÍCULA

ADMISIÓN fp

ADMISIÓN CICLOS FORMATIVOS

CÓDIGOS DE MÓDULOS

NOTAS DE INTERESE PARA FP

  • O alumnado que deba repetir terá que solicitar praza en WEB, indicando a súa condición de repetidor, nos mesmos prazos que os novos solicitantes de praza.
  • O alumnado de 2º curso CF Comercio Internacional e 2º curso CF Xestión de V. e Espazos Comerc. TERÁN HORARIO DE MAÑÁN dende setembro de 2024.
  • Oferta Adultos Presencial DESAPARECE, só haberá oferta en ensino á Distancia.

MATRICULA PARA 2º CURSO CICLOS FP REX.ORDINARIO

  • A matrícula para 2º curso de Ciclos FP no RÉXIME ORDINARIO pode realizarse presentando o impreso (DESCARGAR AQUI) dende o día 23 de xuño ata o 5 de xullo de forma presencial. No caso de alumnado que pase de de ADMINISTRACIÓN E FINANZAS á ASISTENCIA Á DIRECCIÓN ou viceversa emprégase o mesmo formulario.
  • Non esquecer adxuntar copia do pago de SEGURO ESCOLAR (agas maiores de 28 anos). Transferencia ou ingreso nunha o ficina ABANCA do Seg.Esc. 1,12€ : ES51-2080-5478-8830-4010-2812.  Xuntar o xustificante.