IES Luís Seoane

Rúa Luxemburgo Nº 1
36162, Monteporreiro, Pontevedra
986857700
ies.luis.seoane@edu.xunta.gal

Información xeral

OFERTA FORMATIVA

Consta de catro cursos. Programa de Diversificación Curricular en 3º e 4º ESO.

No Bacharelato pode elixirse entre as seguintes opcións:

  • Ciencia e Tecnoloxía 
  • Humanidades e Ciencias Sociais
  • Bacharelato Xeral

FAMILIA PROFESIONAL COMERCIO E MARKETING

Ciclo Básico Servizos Comerciais

Ciclo Medio Actividades Comerciais

Ciclo Medio Dual Comercialización Produtos Alimentarios

Ciclo Superior Xestión de Vendas e Espazos Comerciais

Ciclo Superior Comercio Internacional

Ciclo Superior Transporte e Loxística (distancia)

FAMILIA PROFESIONAL ADMINISTRACIÓN E XESTIÓN

Ciclo Medio Xestión Administrativa (ordinario e distancia)

Ciclo Superior Administración e Finanzas (ordinario e distancia)

Ciclo Superior Asistencia a Dirección