IES Luís Seoane

Rúa Luxemburgo Nº 1
36162, Monte Porreiro, Pontevedra
986857700
ies.luis.seoane@edu.xunta.gal

No seguinte enlace https://www.edu.xunta.gal/axudasle/ pódense 
consultar as primeiras listaxes publicadas en relación á ORDE do 29 de 
xaneiro de 2024 pola que se convocan axudas para a realización de 
actividades formativas en linguas estranxeiras no ano 2024, destinadas 
ao alumnado de centros docentes sostidos con fondos públicos, en 
réxime de concorrencia competitiva (código de procedemento ED504B).