IES Luís Seoane

Rúa Luxemburgo Nº 1
36162, Monte Porreiro, Pontevedra
986857700
ies.luis.seoane@edu.xunta.gal

                                                 
En aplicación da Orde de 4 de xaneiro da Consellería de Educación, dende hoxe mesmo está prohíbido o uso de teléfonos móbiles ou calquera outro dispositivo electrónico como mecanismo de comunicación, dende a entrada ata a saída do centro educativo, incluidos os períodos de actividades escolares e extraescolares.
En casos xustificados a dirección poderá autorizar o seu uso de forma excepcional.
O inclumprimento da Orde poderá ser sancionado conforme ao establecido nas NOF.
ACCESO Á ORDE 4 XANEIRO 2024