IES Luís Seoane

Rúa Luxemburgo Nº 1
36162, Monte Porreiro, Pontevedra
986857700
ies.luis.seoane@edu.xunta.gal

IES Luís Seoane

Rúa Luxemburgo Nº 1
36162, Monte Porreiro, Pontevedra
986857700
ies.luis.seoane@edu.xunta.gal

Mobilidades de alumnado de longa duración

Criterios de selección do alumnado escolar participante en proxectos de mobilidade de longa e curta duración

CriterioPuntuación máxima de baremación
Pertenza a grupos en risco de exclusión social Valorarase a pertenza a grupos en condicións de exclusión social, como poderán ser aqueles alumnos que pertenzan a unha familia inmigrante ou a un colectivo minoritario en situación de discriminación.3 puntos
Situación familiar Valorarase o alumnado que proveña de situacións familiares tales como familias monoparentais ou fillos/as de vítimas de violencia de xénero.3 puntos
Ter unha discapacidade Valorarase o alumnado que teña discapacidades recoñecidas (visual, auditiva, etc.).máximo 3 puntos
Alumnado con dificultades económicas Valorarase o alumnado que pertenza a unha familia con dificultades económicas avaladas polo departamento de orientación do IES.3 puntos
Historial de convivencia positiva no centro Valorarase o alumnado con ausencia de medidas correctoras da conduta ou sancións administrativas na súa etapa escolar.máximo 3 puntos
Carta de motivación Valoraranse os contidos dunha carta elaborada polo alumno/a en lugar e data a convir na que exporá as súas razóns e motivacións para participar no proxecto.máximo de 3 puntos
Colaboración e implicación nas actividades do centro Valorarase o alumnado que teña participado nos diferentes organismos e asociacións da escola, tales como os distintos clubs das distintas materias, as actividades do comité UNESCO e que teña sido delegado ou delegada do seu grupo.máximo de 3 puntos
Solvencia académica Valorarase a media académica do alumnado, segundo o seu nivel de logro.máximo de 3 puntos
Disposición cara a adquisición de novos idiomas Valorarase a disposición para a aprendizaxe de idiomas estranxeiros.máximo de 3 puntos
Entrevista (só mobilidades de longa duración) Entrevista individual cos coordinadores do programa.máximo de 3 puntos
Non ter participado en convocatorias anteriores (non aplicable á convocatoria actual de mobilidade de longa duración) Valorarase preferentemente o alumnado que non teña participado en convocatorias anterior

Resultados do proceso de selección do alumnado para a participación nas mobilidades de longa duración como parte do programa Erasmus+

 xxx4820xxxx4576xxxx4986xxxx8225xxxx4512x
Pertenza a grupos en risco de exclusión social00000
Situación familiar00000
Ter unha discapacidade00000
Alumnado con dificultades económicas00000
Historial de convivencia positiva no centro33333
Carta de motivación0,53221,5
Colaboración e implicación nas actividades do centro12331
Solvencia académica23331
Disposición cara a adquisición de novos idiomas13332
Entrevista1332
  Puntuación total8,51717RENUNCIA10,5