Inicio Curso FP a distancia

A presentación dos ciclos de FP terá lugar o luns 11 de setembro ás 19:00h no salón de actos do IES Luís Seoane. A asistencia non é obrigatoria. Nos primeiros días de curso, o mais importante é comprobar o acceso ao aula virtual e familirializarse con ela. O profesorado estará disponible para dudas e cuestións prácticas de acceso e uso da plataforma de fp distancia https://fpadistancia.edu.xunta.gal/. Se aínda non tes acceso a esta plataforma (precisas dun usuario de tipo edu.xunta.gal que deberías ter activado xunto coa matrícula) podes recuperar o teu usuario e contrasinal na seguinte web https://www.edu.xunta.gal/contausuario/

Deixa unha resposta