Información FP DUAL Comercialización Produtos Alimentarios

O IES Luís Seoane ofrece o Ciclo de FP Dual de Comercialización de Produtos Alimentarios.

É un Ciclo Medio da Familia de Comercio e Marketing.

O ciclo dúal se desenvolve en colaboración co IES Carlos Oroza.

O alumnado cursa os módulos teórico/prácticos no IES Luís Seoane e no Carlos Oroza de setembro a febreiro, de marzo a agosto realiza as prácticas remunedadas na empresa.

As empresas colaboradoras que acollen ao alumnado son as principais cadeas de supermercado de Galicia.

O obxectivo é acadar unha formación moi completa para ocupar un posto de traballo de responsabilidade no ámbito do supermercado, encargado/a dunha unidade de negocio.

Se queres mais información para admisión podes escribir a ies.luis.seoane@edu.xunta.gal

Deixa unha resposta