IES Luis Seoane | Rúa Luxemburgo Nº-1
36162 – (Monte Porreiro) Pontevedra Telf. 986857700
ies.luis.seoane@edu.xunta.es

IES LUIS SEOANE

OFERTA EDUCATIVA

ESO

Consta de catro cursos. Grupo diversificación Curricular en 3º ESO.

BACHARELATO

Pode elixirse entre duas opcións:

  • Ciencia e  Tecnoloxía 
  • Humanidades e Ciencias Sociais.

Formación profesional

Actualmente, a Formación Profesional pódese cursar por curso completo no réxime ordinario, na modalidade presencial –asistindo diariamente ao centro formativo-, FP DUAL na que realará practicas na empresa durante 6 meses cada un dos dous anos, ou de xeito parcial por módulos formativos no réxime de persoas adultas,  tanto en modalidade presencial como a distancia.

A matrícula parcial por módulos permite que cada persoa deseñe o seu itinerario formativo en función da súa actividade laboral, das cargas familiares ou doutras actividades, respondendo así ás necesidades e aos intereses persoais ao longo da vida.

Están dispoñibles no Portal FP os buscadores de ciclos formativos e cursos de especialización e de centros educativos con oferta FP:

 

FP

ESTUDOS DE FORMACIÓN PROFESIONAL NO IES LUÍS SEOANE

RÉXIMEN ORDINARIO

FAMILIA COMERCIO E MÁRKETING

FAMILIA DE ADMINISTRACION Y XESTIÓN

ENSINO A DISTANCIA

RÉXIMEN ADULTOS

FP DUAL - CICLO MEDIO COMERCIALIZACIÓN DE PRODUTOS ALIMENTARIOS